Danh mục: Hoạt động

Các hoạt động tại công ty Tư vấn – Đầu Tư- Xây dựng CIE, Hướng nghiệp và các thông tin liên quan hoạt động xu hướng trong ngành kiến trúc, xây dựng.