Hạng Mục: DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG

Chủ Đầu Tư: CÔNG TY TNHH PEARL BIO TECH

(PEARL BIO TECH CO.,LTD)

Tổng Diện Tích: 9.960,61 m2

Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh